Montáž okien

Správná montáž pre Vás znamená to, že Vám nebude popri okne zatekať, nebude Vám fúkať pod parapet a taktiež to, že nebudete mať plesne okolo okien. Za okná zaplatíte nemalé peniaze a tak nemenej dôležité je aj to, aby Vám po montáži ostali zachované energetické parametre Vašich okien.

Sú to zdanlivo samozrejmé veci, ale nie je to tak. Na to aby sa to dalo dosiahnuť je potrebné zvoliť správne umiestnenie okna do stavby, použiť vhodné materiály a kvalitne previesť samotnú montáž.

Všetko začína správnym návrhom osadenia okna do stavby. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnúť vtedy, ak sa o túto oblasť zaujimate už pri projektovaní. Vtedy sa dá stavba pripraviť na konkrétny okenný profil a dosiahnutie požadovaných vlastností je ľahšie ako pri dodatočnom prispôsobovaní sa už zhotoveným detailom na stavbe.

Použité materiály pre montáž Vašich okien musia zodpovedať Vašej stavbe a my Vám preto vždy vyberieme najvhodnejší typ podľa konkrétnych podmienok na stavbe.

Na začiatku Vám dáme inštrukcie čo je potrebné pripraviť aby sme takéto prevedenie montáže mohli garantovať a po pripravení sa o ostatok postaráme my.

Okno Vám vždy spoľahlivo ukotvíme, tepelnoizolačne vyplníme pripájaciu špáru a zabezpečíme aby Vám cez túto pripájaciu špáru nemohlo fúkať, zatekať a aby sa izolácia neznehodnocovala kondenzáciou vlhkosti.

Po montáži Vám okná nastavíme a taktiež Vám garantujeme vzduchotesnosť pripájacej špáry pri vykonaní Blower door testu.